Op dit moment kunnen zorginstellingen en praktijken zich registreren in het Zorgaanbieder-register (afgekort: ZA-register). Een zorginstelling is een organisatorisch verband van ten minste 2 personen. Het maakt geen verschil of het een NV of maatschap of stichting is. Praktijken met 1 persoon moeten ook registreren. Samen vallen zorginstellingen en solistische praktijken onder de wettelijke term zorgaanbieders.

Vereiste documenten

Stichting

De volgende bijlagen moeten vergezeld met uw aanvraag worden gestuurd naar de DVG:

 1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba die niet ouder is dan 3 maanden;
 2. een kopie van de vigerende statuten
 3. een bewijs van inschrijving in het AruBIG-register van de zorgverlener-directeur(en);
 4. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle directeuren; 
 5. een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de directeur(en) en de aangestelde managers;
 6. een uittreksel uit het bevolkingsregister van bestuursleden, directeur(en en de aangestelde managers;
 7. een kopie van de verblijfsstatus van de directeur, tenzij voor u geen werk- en verblijfsvergunning van de DIMAS (genoemd in artikel 1 en artikel 3, van de Landsverordening toelating en uitzetting) van toepassing is;
 8. een verklaring uwerzijds dat u voldoet aan artikel 10 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg door een klachtenregeling in huis te hebben en aangesloten bent aan een klachtencommissie.

NV/VBA

De volgende bijlagen moeten vergezeld met uw aanvraag worden gestuurd naar de DVG:

 1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba die niet ouder is dan 3 maanden;
 2. een gewaarmerkte kopie van het aandeelhoudersregister;
 3. een bewijs van inschrijving in het AruBIG-register van de zorgverlener-directeur(en), aandeelhouders;
 4. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle directeuren en aandeelhouders en de aangestelde managers;
 5. een uittreksel uit het bevolkingsregister van directeur(en), aandeelhouders en de aangestelde managers;
 6. een kopie van de vestigingsvergunning van de NV of VBA en een kopie van de vestigingsvergunning van elke rechtspersoon of vennoot van de NV of VBA;
 7. een kopie van de directeursvergunning van de directeur van de NV of VBA;
 8. een kopie van de verblijfsstatus van de directeur, de aandeelhouders of van elke rechtspersoon of vennoot van de NV of VBA, tenzij voor u geen werk- en verblijfsvergunning van de DIMAS (genoemd in artikel 1 en artikel 3, van de Landsverordening toelating en uitzetting) van toepassing is;
 9. een verklaring uwerzijds dat u voldoet aan artikel 10 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg door een klachtenregeling in huis te hebben en aangesloten bent aan een klachtencommissie.
   

Maatschap/coöperatie

 1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba die niet ouder is dan 3 maanden;
 2. een bewijs van inschrijving in het AruBIG-register van de zorgverlener-directeur(en) en/of vennoten in de maatschap;
 3. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle directeuren en/of vennoten in maatschap; 
 4. een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de directeur(en) en de aangestelde managers;
 5. een uittreksel uit het bevolkingsregister van directeur(en) en/of vennoten in de maatschap en de aangestelde managers;
 6. een kopie van de vestigingsvergunning de vennoten;
 7. een kopie van de directeursvergunning van de vennoten van de NV of VBA;
 8. een kopie van de verblijfsstatus van de vennoten, tenzij voor u geen werk- en verblijfsvergunning van de DIMAS (genoemd in artikel 1 en artikel 3, van de Landsverordening toelating en uitzetting) van toepassing is;
 9. een verklaring uwerzijds dat u voldoet aan artikel 10 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg door een klachtenregeling in huis te hebben en aangesloten bent aan een klachtencommissie.
   

Overheid

 1. en kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle directeuren en de aangestelde managers;
 2. een verklaring uwerzijds dat u voldoet aan artikel 10 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg door een klachtenregeling in huis te hebben en aangesloten bent aan een klachtencommissie.
   

Eenmanzaak/praktijk (1 persoon)

Voor solistische praktijken (1 persoon)  moet u inleveren:

 1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba die niet ouder is dan 3 maanden;
 2. een bewijs van inschrijving in het AruBIG-register van de zorgverlener-directeur;
 3. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 4. een kopie van uw werk- en verblijfsvergunning indien voor u van toepassing;
 5. een uittreksel uit het bevolkingsregister;
 6. een verklaring uwerzijds dat u voldoet aan artikel 10 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg door een klachtenregeling in huis te hebben en aangesloten bent aan een klachtencommissie.

Jaarlijkse herregistratie

Alle zorgaanbieders moeten elk jaar de volgende documenten inleveren:

 1. elke wijziging in de gegevens of bescheiden van de geleverde zorg;
 2. een bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorgverleners in dienst;
 3. een manpowerplanning;
 4. een afschrift van het jaarverslag (ingevolge art. 7 Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg).
   

Kosten van de aanvraag

Voorlopig worden er geen kosten in rekening genomen voor het ZA-register. De overheid komt tegemoet aan de situatie van de zorgsector tijdens deze pandemie en de bezuiniging voor wat betreft het jaar 2021. In 2022 wordt dit beleid geëvalueerd en mogelijk herzien.
 

Positieve uitkomst

Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u het positieve besluit ontvangen, dan bent u geregistreerd in het ZA-register. De naam, zorgsoort, rechtsvorm, filialen en bestuurders worden openbaar gemaakt via de website van de DVG en zijn door iedereen daar op te zoeken.

Het ZA-register en het AruBIG-register werken als een geheel. Het ene register verwijst naar het andere. Dit is geregeld in de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74). 
 

Negatieve uitkomst

Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvang u een negatief besluit en wordt u niet ingeschreven in het ZA-register. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in bezwaar gaan.
Heeft u vragen over een besluit? Neem dan contact op met de DVG. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de Directie Volksgezondheid. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief met de beslissing staat. Wees op tijd, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld.

Zet in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum en het volgnummer van de brief. Dit volgnummer staat in de rechterkantlijn. Geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet uw handtekening en de datum niet, anders is het bezwaar niet geldig. Afschrift van uw bezwaarschrift met verdere stukken, zendt u tevens aan het Secretariaat van de bezwaaradviescommissie LAR, J.G. Emanstraat 67

Stuur het bezwaarschrift naar:

Ministerie van Volksgezondheid 
Directie Volksgezondheid
Caya Ing. R. Lacle 4, Oranjestad

U kunt uw bezwaarschrift ook e-mailen naar: kwaliteitsinstituut@dvg.aw